RSS
A A A K
SmodBIP

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie

ul. Kobylińska 10a
63-700 Krotoszyn

Nip 621-11-89-919
Regon 003340920

 Godziny otwarcia od Pon-Pt 730-1530


Centrala:
tel/fax. (62) 725-36-68
tel.
(62) 725-39-96

 

Godziny otwarcia od Pon-Pt 730-1530


INFORMACJE KONTAKTOWE

Nr tel. Wew.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Pok.

23

Dyrektor

Katarzyna Kulka

2

22

Sekretariat

Małgorzata Bączyk

3

30

Główny księgowy

Renata Mielcarek

6

24

40

Księgowość

Sławomira Krawczyk

Mariola Janiak

Julita Balcerek

1

1

21(IIpiętro)

32 Informatyk Krystian Olejniczak 21(II Piętro)
Kierowca Jerzy Jokiel

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
II PIĘTRO
34 Kierownik Działu Świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Hanna Budasz 23

34


33Świadczenia rodzinne

 Alicja Nawrat
 

Wiesława Nowak-Zalewska


23 (IIpiętro)

22
(IIpiętro)

35 Fundusz alimentacyjny

Elżbieta Swora

Agata Kapała

24 (IIpiętro)

36

37

Świadczenia wychowawcze "500+"

Edyta Leśniak

Artur Rogoziński

25 (IIPiętro)

Sekcja Pomocy Środowiskowej

PARTER
28
Kierownik Sekcji Pomocy Środowsikowej Lidia Pawłowska 1

21

Rejon Gminy Krotoszyn

Renata Kryś, Grażyna Kruś
Magdalena Horyza

4
3


31

25

29

26

 

Rejon Miasta Krotoszyn

Karolina Linkiewicz,
Elżbieta Grzesińska

Lidia Maćkowiak,
Jolanta Krysicka

Lucyna Jankowiak, Iwona Bielska
 
Halina Blecha,
Dorota Jagodzińska

10

9


8

7

28 Sekcja świadczeń

(Stypendia szkolne, posiłki w szkołach)

Krystyna Jędrzak

1

(parter)

33 Sekcja świadczeń

(Zasiłki stałe, zasiłki okresowe)

Jolanta Wojciechowska

22

(II Piętro)

39

Dodatki mieszkaniowe,

Dodatki energetyczne

Krystian Krawczyk

5

parter

 

 DANE DO FAKTUR:

W związku z dokonaniem centralizacji rozliczeń w VAT Miasta i Gminy Krotoszyn i jej samorządowej jednostki budżetowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie uprzejmie informuję, że od dnia 01 stycznia 2017 r. wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie dla celów VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Miasto i Gminę Krotoszyn.
W konsekwencji od dnia 01 stycznia 2017 r. ulegną zmianie następujące dane w otrzymywanych od Państwa dokumentach sprzedaży, jak poniżej:

Nabywca:
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
NIP 621-16-93-428

Odbiorca:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kobylińska 10a
63-700 Krotoszyn

Dokumenty sprzedaży, które nie będą zawierać określenia Nabywcy zgodnego z powyższym będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane.
Jednocześnie informuję, że pozostałe dane Odbiorcy, w tym numer rachunku bankowego, numery telefonów, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.
Zmiana nazwy oraz NIP nie wymaga dokonania zmian w zawartych umowach cywilnoprawnych.

 

AktualnościOpublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 06.06.2017
Podpisał: Krystian Olejniczak
Dokument z dnia: 06.06.2017
Dokument oglądany razy: 138 005